Zewnętrzny IOD

Rozważasz powierzenie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych? 

Możesz powierzyć nam pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych w Twojej firmie. W zależności od zakresu działalności, liczby procesów przetwarzania danych a także specyfiki przedsiębiorstwa dopasujemy najlepsze dla Ciebie rozwiazązanie. 

Zapewniamy 

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych będzie czuwał nad; 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 37 ust 1 RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy:

  1. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
  2. przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę;
  3. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.

Forma zatrudnienia IOD

Zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO inspektorem ochrony danych może zostać zarówno pracownik administratora lub podmiotu przetwarzającego, jak i osoba spoza grona pracowników ww. podmiotów (outsourcing).