Oferta

Oferta wdrożenia RODO w firmie może obejmować jednorazową usługę rozliczaną w systemie godzinowym lub ryczałtowym albo usługę stałej pomocy w zakresie realizacji obowiązków administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego ochrony danych osobowych. 

Trzeba pamiętać, że administrator danych osobowych zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w sposób stały.  Poza RODO właściwa jest także ustawa o ochronie danych osobowych oraz wytyczne i rekomendacje które publikowane są przez krajowe i unijne organy nadzoru. 

 

Dzięki kompleksowej obsłudze i codziennemu wsparciu możesz mieć pewność, że Twoja firma działa zgodnie z RODO a ryzyko nałożenia kary finansowej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest znikome.