Wyciek danych z ZUS?

Ciekawe jak na sprawę wycieku danych z ZUS zareaguje organ nadzorczy?

Oczywiście UODO zna sprawę i ją bada. Jednak informacje dochodzące w tej sprawie wskazują, że nawet ZUS nie wie ile takich dokumentów zostało wysłanych na nieaktualne dane adresowe. ZUS tłumaczy się, że to wina błędnej bazy danych i ostatecznie całą odpowiedzialność zrzuca na płatników, którzy nie dbają o aktualizację danych. To bardzo ciekawa sytuacja, gdyż ZUS zasłania się faktem, że wysłał formularze na adresy wskazane w swoich systemach a więc pochodzące od płatników składek. Przypomnijmy, że to na administratorze ciąży obowiązek aby dane były aktualne. Swoją drogę nikt dokładnie nie wie jak to zrealizować jeśli administrator nie zostanie poinformowany o zmianie danych przez osobę, której dane dotyczą. W jednej z decyzji UDOD zarzucił on, że to wina administratora, że posiada błędny adres email, a ci którzy sprawę pamiętają wiedzą, że ten błędny email został podany bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczyły.

Nie ulega wątpliwości, że doszło do naruszenia poufności danych osobowych i stanowi to naruszenie ochrony danych w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO.

UODO może nałożyć na ZUS karę finansową w wysokości 100 000zł

 

   

 

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

Nie da się ukryć, że większość stron internetowych udostępnia różne formy kontaktu z właścicielem serwisu. Oczywiście, poza wskazaniem adresu pocztowego, numeru telefonu czy adresu poczty email często praktykowanym sposobem na umożliwienie kontaktu osobie zainteresowanej formularza kontaktowego. Jak dobrze opracować i wdrożyć formularz kontaktowy zgodny z RODO? 

CZYTAJ DALEJ