Przekazywanie danych do Wielkiej Brytanii - dodatkowy czas dla administratorów

Podpisana umowa przewiduje, że przekazywanie danych osobowych pomiędzy EOG (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia) a Zjednoczonym Królestwem nie będzie traktowane jako przekazywanie danych do państwa trzeciego. Oznacza to, że administratorzy mają nieco więcej czasu na wdrożenie i przestrzeganie zasad dotyczących transferu danych poza EOG, o których mowa w rozdziale V RODO. Okres ten został określony na 4 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne dwa. 

Wiemy także, że Komisja Europejska zadeklarowała chęć szybkiego przyjęcia decyzji wykonawczej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. 

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

27 czerwca br. weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich – a więc poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto pamiętać, że tworzą go wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a ponadto Liechtenstein, Norwegia i Islandia. W każdym razie w momencie, gdy ma dojść do przekazania danych do tych państw, stosowanie klauzul umownych – oczywiście łącznie z innymi, niezbędnymi środkami – jest najlepszym sposobem na zapewnienie zgodności tej operacji z prawem. 

CZYTAJ DALEJ

W tym wpisie zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy numery tablic rejestracyjnych są danymi osobowymi w myśl Rozporządzenia RODO. Orzecznictwo coraz śmielej stosuje, i interpretuje, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zajmując się już kolejny raz kwestię tego, czy numery tablic rejestracyjnych pojazdów są objęte ochroną.

CZYTAJ DALEJ

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu kolejnej kary finansowej. Tym razem ukarane zostało Towarzystwo Ubezpiczeń i Reasekuracji Warta S.A., na które organ nałożył 85 588zł kary. Według organu ubezpieczyciel nie dokonał zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki. 

 

CZYTAJ DALEJ