Przekazywanie danych do Wielkiej Brytanii - dodatkowy czas dla administratorów

Podpisana umowa przewiduje, że przekazywanie danych osobowych pomiędzy EOG (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia) a Zjednoczonym Królestwem nie będzie traktowane jako przekazywanie danych do państwa trzeciego. Oznacza to, że administratorzy mają nieco więcej czasu na wdrożenie i przestrzeganie zasad dotyczących transferu danych poza EOG, o których mowa w rozdziale V RODO. Okres ten został określony na 4 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne dwa. 

Wiemy także, że Komisja Europejska zadeklarowała chęć szybkiego przyjęcia decyzji wykonawczej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. 

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu kolejnej kary finansowej. Tym razem ukarane zostało Towarzystwo Ubezpiczeń i Reasekuracji Warta S.A., na które organ nałożył 85 588zł kary. Według organu ubezpieczyciel nie dokonał zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki. 

 

CZYTAJ DALEJ