Okresowy przegląd dokumentacji RODO

Profesjonalny audyt zgodności z RODO. 

Pierwszy krok w przygotowaniu firmy do RODO to sprawdzenie, jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie. Tam, gdzie stosowane procesy okażą się nieadekwatne do nowo wprowadzonych przepisów – trzeba szybko dokonać niezbędnych zmian.

Weryfikacji podlega wiele aspektów, a całą procedurę należy umiejętnie dostosować do profilu prowadzonej działalności. To zadanie, które wymaga doświadczenia, precyzji oraz fachowej wiedzy – nasz zespół posiada wszystko, czego potrzeba, by stworzyć środowisko bezpieczeństwa w Twojej firmie zgodnie z wymogami RODO.

Profesjonalny audyt zgodności z RODO

Zleć audyt zgodności z RODO nam, specjalistom – wykonamy go sprawnie, dbając o Twoje poczucie komfortu i bezpieczeństwo przez cały czas.

Wykonamy kompleksowe badanie stanu zabezpieczenia danych osobowych w przedsiębiorstwie – analizę posiadanych zbiorów, przepływu danych, zakresu ich przetwarzania. Zweryfikujemy poprawność stosowanych klauzul i umów. Ocenimy funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa procedury, mierząc zakres ich zgodności z nowymi przepisami RODO.

Nasza współpraca, Twoje korzyści – raport z audytu RODO

Po dokonanej analizie przygotujemy profesjonalny raport. Otrzymasz w nim jasno przedstawione wyniki oceny w odniesieniu do kryteriów z nowych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Możesz liczyć na nasze wsparcie i fachowe doradztwo – wskażemy właściwe działania korygujące, które pomogą Ci dostosować procedury i organizację w Twojej firmie do nowych przepisów RODO.

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

Praca zdalna nieuchronnie wiąże się z koniecznością organizowania lub uczestniczenia w spotkaniach prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji. Oznacza to, że w trakcie jej trwania będą przetwarzane dane osobowe uczestników. 

 

CZYTAJ DALEJ