Pobyt pracownika za granicą a COVID

Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 29.01.2021. sygn. akt. IV Pa 79/20 potwierdził, że pracodawca miał prawo wprowadzić obowiązek informowania go o fakcie odbycia przez pracowników podróży zagranicznych. Wprowadzone przez pracodawcę wytyczne zobowiązywały wszystkich pracowników do informowania o wyjazdach zagranicznych. Celem wprowadzenia takiego obowiązku była potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie pracy, w tym także zapewnienie zdolności produkcyjnych i ciągłości pracy. 

Pracownik nie poinformował pracodawcy zarówno przed odbyciem podróży, jak i po powrocie, że udał się w podróż zagraniczną. Po przyjeździe pojawił się w pracy, jednak służby epidemiologiczne skierowały pracownika na kwarantannę. Powyższe przesądziło o tym, że pracodawca, z uwagi na zatajenie istotnych dla bezpieczeństwa pracy okoliczności, rozwiązał z pracownikiem umowę w trybie dyscyplinarny. 

Pracownik oczywiście się odwołał ale sądy obu instancji uznały, że pracodawca działał zgodnie z prawem. Sądy rozstrzygały w warunkach istnienia przeciwstawnych dóbr. Z jednej strony prawo pracownika do prywatności, z drugiej obowiązek pracodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz prawo pracodawcy do dbania o zachowanie ciągłości produkcji. 

Sąd okręgowy podniósł że zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, daje podstawy do  żądania przez pracodawcę wskazanie przez pracowników informacji, które mogą przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny. 

Trzeba pamiętać, że pracodawca kierując się dobrem zakładu pracy, żądając przekazania informacji o wyjazdach zagranicznych mogących skutkować zarażeniem COVID 19, działał także w interesie pozostałych pracowników, dla których informacja o tym, że kolega czy koleżanka z pracy znajdowali się w kraju ryzyka mogłaby mieć żywotne znaczenie. 

Wdrożenia RODO Warszawa | RODO w małej firmie | Jak wdrożyc RODO w firmie |

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Jak donoszą media ZUS wysłał rozliczenia roczne PIT 11 do osób pobierajacych w 2020r. świadczenie na niewłaściwe, tzn nieaktualne adresy tych osób a tym samym oznacza to, że dane te trafiły do niewłaściwych adresatów. Wiadomym jest, że formularz PIT 11 jest dokumentem zawierającym wszystkie kluczowe dane dotyczące osoby fizycznej, w tym jej numer PESEL

CZYTAJ DALEJ

Nie da się ukryć, że większość stron internetowych udostępnia różne formy kontaktu z właścicielem serwisu. Oczywiście, poza wskazaniem adresu pocztowego, numeru telefonu czy adresu poczty email często praktykowanym sposobem na umożliwienie kontaktu osobie zainteresowanej formularza kontaktowego. Jak dobrze opracować i wdrożyć formularz kontaktowy zgodny z RODO? 

CZYTAJ DALEJ