Numery rejestracyjne nie są daną osobową

Czy tablice rejestracyjne są chronione RODO?

Wejście w życie Rozporządzenia RODO wywołało, i nadal wywołuje, sporo zamieszania. Wielu administratorów w dalszym ciągu ma problemy z jego stosowaniem, wielu stosuje je w sposób dowolny a jeszcze inni nadinterpretują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Numer rejestracyjny to nie dana osobowa

Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt I C 214/19) orzekł, że same tablice rejestracyjne samochodu to zbyt mało aby móc zidentyfikować właściciela pojazdu, i z tego też powodu numery tablic rejestracyjnych nie są danymi osobowymi. Wyrok ten potwierdza rysującą się linię orzeczniczą wskazującą, że bez poniesienia nadmiernego wysiłku i kosztów związanych z ustaleniem personaliów właściciela pojazdu. Innymi słowy bez dostępu do bazy CEPIK nie da się ustalić danych osobowych właściciela samochodu.

Sprawa o naruszenie ochrony danych osobowych           

Sprawa, w której Sąd Okręgowy w Warszawie orzekał, dotyczyła wykorzystania w celach komercyjnych fotografii prezentującej zabytkowy samochód w sposób, który ujawniał także jego numery rejestracyjne. Właściciel pojazdu wniósł pozew i domagał się odszkodowania twierdząc, że w sposób bezprawny doszło do naruszenia ochrony danych osobowych wywodząc, że tablice rejestracyjne są danymi osobowymi.  

Podobnie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2019r. (I OSK 2063/17), który powiedział

„Brak możliwości powiązania numerów rejestracyjnych pojazdów, bez nadmiernego wysiłku i kosztów, z osobami fizycznymi, które dają się zidentyfikować, sprawia, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych. Numer rejestracyjny jest umieszczony na samochodzie, za zgodą właściciela pojazdu, sam w sobie jest ogólnie dostępny dla bliżej nieokreślonej liczby osób. Jednak nie oznacza to, że można go w sposób prosty powiązać z konkretną osobą. Wskazać bowiem należy, że często z tego samego pojazdu korzystają różne osoby.

 

Czy można publikować zdjęcia z numerami rejestracyjnymi?

Wydane orzeczenie wskazuje, że numery tablic rejestracyjnych nie są danymi osobowymi w związku z tym ich ujawnienie, w tym publikacja w Internecie, nie będzie podlegała przepisom Rozporządzenia RODO. Jednakże ten sam sąd stwierdził, i tak też orzekł, że nie oznacza to, że właściciel pojazdu, którego zdjęcia zostały wykorzystane w celach komercyjnych nie może dochodzi odszkodowania od podmioty, który wykorzystał chronione prawem autorskim uprawnienie właściciela pojazdu. Sąd przyznał powodowi 9 000 zł za wykorzystanie wizerunku jego samochodu.

Co na ten temat sądzi Prezes UODO?

W stanowisku Prezesa z kwietnia 2020r. wyrażonego przy okazji projektowania zmian w prawie o ruchu drogowym Preses opowiedział, się za przyjęciem dla numerów rejestracyjnych takiej samej ochrony jak w przypadku numeru PESEL. Orzecznictwo idzie jednak w odmiennym kierunku. 

Warto także zapoznać sie z pełną treścią tego orzeczenia

Wdrożenia RODO Warszawa | RODO w małej firmie | Ochrona danych osobowych 

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Niechciane telefony – zwłaszcza z różnego rodzaju ofertami – to prawdziwa zmora dla wielu użytkowników. Dlatego numer telefonu powinien pozostawać pod ochroną, tak aby dostęp do niego mieli jedyni ci, którym użytkownik – w takiej bądź innej formie – go przekazał. Tymczasem okazuje się, że w praktyce taka ochrona nie jest prosta. Problemem pozostaje także odpowiedź na pytanie na jakich zasadach prawnych powinna ona następować. Przykładowo ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że numer telefonu komórkowego nie należy do kategorii danych osobowych. Tym samym nie mają do niego zastosowania chociażby unormowania RODO. Czy jego takie stanowisko jest słuszne?

CZYTAJ DALEJ

Jak podaje prasa luksemburski urząd ochrony danych osobowych nałożył na AMAZON rekordową karę finansową w wysokości 746 mln euro za naruszenie unijnych zasad ochrony danych osobowych. O tym, że kary mogą być surowę wszyscy wiedzą ale żeby aż tak - to pewna nowość. 

CZYTAJ DALEJ

Korzystanie z usług firm kurierskich nie jest dzisiaj niczym nadzwyczajnym – wręcz przeciwnie, śmiało można powiedzieć, że to codzienność zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Jednak współpraca z tego rodzaju podmiotami – zwłaszcza dla prowadzących działalność gospodarczą związaną z przetwarzaniem danych osobowych – wiąże się z szeregiem obowiązków, których niedopełnienie może skutkować poważnymi sankcjami. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest kara, jaką niedawno Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył na Polsat. Co więc zrobić, aby uniknąć kłopotów i odpowiedzialności prawnej?

CZYTAJ DALEJ