Przekazywanie danych w związku z BREXITE po nowemu

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z art. 45 RODO, takie przekazanie będzie wymagało odpowiednich zabezpieczeń (np. standardowych klauzul ochrony danych, wiążących reguł korporacyjnych, kodeksów postępowania), a także egzekwowalnych praw oraz skutecznych środków ochrony prawnej osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 46 RODO. Z zastrzeżeniem szczególnych warunków nadal może być możliwe przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa na podstawie wyjątków wymienionych w art. 49 RODO. Jednakże art. 49 RODO ma wyjątkowy charakter, a zawarte w nim wyjątki muszą być interpretowane zawężająco i głównie w odniesieniu do czynności przetwarzania, które są sporadyczne i niepowtarzające się.

Administratorzy i/lub podmioty przetwarzające będą również musiały przestrzegać innych obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do konieczności uaktualniania rejestrów przetwarzania danych i informacji o prywatności w zakresie informacji o przekazywaniu danych do Zjednoczonego Królestwa.

 

Ochrona danych osobowych Warszawa | Wdrożenie RODO w małej firmie | RODO dla małej firmy | Wdrożenie RODO w średniej firmie | RODO w średniej firmie | Polityka ochrony danych osobowych Warszawa | Inspektor Ochrony Danych

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

27 czerwca br. weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich – a więc poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto pamiętać, że tworzą go wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a ponadto Liechtenstein, Norwegia i Islandia. W każdym razie w momencie, gdy ma dojść do przekazania danych do tych państw, stosowanie klauzul umownych – oczywiście łącznie z innymi, niezbędnymi środkami – jest najlepszym sposobem na zapewnienie zgodności tej operacji z prawem. 

CZYTAJ DALEJ

W tym wpisie zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy numery tablic rejestracyjnych są danymi osobowymi w myśl Rozporządzenia RODO. Orzecznictwo coraz śmielej stosuje, i interpretuje, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zajmując się już kolejny raz kwestię tego, czy numery tablic rejestracyjnych pojazdów są objęte ochroną.

CZYTAJ DALEJ

Przetwarzanie wizerunku osoby fizycznej wymaga jej zgody. Wizerunek jets daną osobową w rozumieniu RODO. Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej i to bez względu na to czy jej identyfikacja może nastąpić w sposób pośredni czy bezpośredni. Wizerunek stanowi niewątpliwie daną osobową i w związku z tym podlegać będzie ochronie. 

 

CZYTAJ DALEJ