Czy nauczyciel może pracować na komputerze prywatnym prowadząc zajęcia zdalne?

W dużej mierze opisane wyżej pytania wiążą się z dwoma zagadnieniami. Jedynym z nich jest przetwarzania danych osobowych na prywatnych komputerach nauczycieli (jeśli szkoła nie wyposażyła nauczycieli w sprzęt, muszą korzystać ze swojego), a drugim zagadnieniem jest proces przetwarzania danych w rozproszonym środowisku w sposób zdalny, którego właścicielem jest szkoła czyli administrator przetwarzania danych osobowych.  

Zacznijmy od tego, że szkoła jest i pozostaje administratorem danych osobowych uczniów (pomijamy nauczycieli) i to szkoła, jako administrator danych osobowych, powinna wdrożyć procedury postępowania w przypadku pracy zdalnej, tak z wykorzystaniem komputerów szkoły, jak i pracy nauczycieli na komputerach prywatnych. Procedury, o których mowa wyżej powinny, poza opisaniem tych procesów w Rejestrze Czynności Przetwarzania, powinny rozróżniać fakt pracy na środowisku szkołu, jak i fakt pracy na środowisku nauczyciela (jego prywatny komputer, i jego prywatna sieć wifi lub inna komunikacja). 

I o ile w sytuacji gdy szkoła mogła wyposażyć nauczycieli w komputery szkoły (sprzęt administratora) to można założyć, że komputery te są odpowiednio zabezpieczone (hasłowanie dysku, hasła logowania, VPN, itp) i używane one są jedynie w celach służbowych. Podobnie jak z laptopem używanym przez pracownika dużej korporacji. W przypadku jednak sytuacji, gdy nauczyciel zmuszony jest korzystać z własnego komputera to sprawa nieco się komplikuje. I w tym miejscu nie można zapominać o odpowiedzialności nauczyciela, ale i szkoły. Praca na komputerze prywatnym dla celów służbowych zawsze wiąże się z ryzykiem. Sprzęt prywatny przede wszystkim powinien zostać odpowiednio zabezpieczony. I nie można tego ignorować. Zabezpieczenie sprzętu prywatnego używanego przez nauczyciela powinno obejmować oczywistą aktualizacje systemu operacyjnego ale i posiadanie odpowiednich i aktualnych systemów antywirusowych. Co więcej, można postawić dalej idący wniosek, skoro na komputerze prywtanym przetwarzane są dane powierzone do przetwarzania, to należy rozważyć całkowite "wyłączenie" komputera z innych funkcji, co może być trudne, gier, netflixa, czy innych nie związanych z pracą sytuacji, w których wykorzystywany jest komputer. 

Szkoła powinna przeszkolić nauczycieli z zasad wykorzystania prywatnego sprzętu, co więcej, w przypadku konieczności zakupu programu antywirusowego, rozważyć zakup takiego oprogramowania przez szkołę. Podobnie jak z wykorzystywaniem prywatnego samochodu do celów służbowych. 

Koniec, końców - to szkoła jako administrator danych osobowych swoich uczniów ponosi odpowiedzialność za incydenty naruszenia danych osobowych, choć pod pewnymi względami, odpowiedzialność indwidualna nauczyciela nie jest wykluczona. 

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

Praca zdalna nieuchronnie wiąże się z koniecznością organizowania lub uczestniczenia w spotkaniach prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji. Oznacza to, że w trakcie jej trwania będą przetwarzane dane osobowe uczestników. 

 

CZYTAJ DALEJ