Czy pracodawca może znać wynik badania pracownika na COVID-19?

Co powinien zrobić pracodawca jeśli, któryś z pracowników przejawia objawy zakażenia? Odpowiedź na to pytanie nie jest przecież prosta choćby z tego powodu, że objawy zarażenia COVID-19 sa bardzo zbliżone do przeziębienia czy grypy. 

Nie ulega wątpliwości, że dane dotyczące zdrowia należą do szczególnych kategorii danych osobowych a więc pracodawca może je przetwarzać jedynie w ścisle określonych przypadkach. W przypadku danych osobowych pracowników firmy ramy tego  przetwarzania wyznaczane będę przede wszystkim przez obowiązujące przepisy prawa pracy bo to one będą stanowić legalną przesłankę przetwarzania danych, na którą może powołać się przedsiębiorca, chcąc przetwarzać takie lub inne dane dotyczące zatrudnionych przez niego pracowników. Art. 22 [1] kodeksu pracy wyznacz zamknięty katalog danych pracownika, które mogą być przetwarzane przez pracodawcę. 

Pracodawca może skierować pracownika na badania w kierunku zakażenia COVID-19, ale nie wolno mu przetwarzać danych osobowych wynikających z takiego badania, a więc czy ktoś jest lub nie jest zakażony. Co w praktyce oznacza przecież pewną fikcję, bo jeśli wiemy, że pracownik udał się na badania a następnie wskazuje, że przebywa na kwarantannie nałożonej przez SANEPID to nie ulega wątpliwości co jest przyczyną takiej kwarantanny. Nie mniej, po pierwsze pracodawca nie może rządać od pracownika przedstawienia zaświadczenia o wyniku badania i tym bardziej gromadzić takich danych. Wątpliwe jest także przetwarzanie tych danych w oparciu o zgodę pracownika, bo jak wiemy zgoda, jako podstawa przetwarzania danych w stosunkach pracy, doznaje szeregu ograniczeń.

Co powinien zrobić pracodawca jeśli, któryś z pracowników ma wynik pozytywny? Jeśli znane są pracodawcy powody nieobecności pracownika w pracy (a powodem jest zarażenie pracownika COVID), pracodawca powinniej ograniczyć się jedynie do informacji o wykryciu w zakładzie pracy COVID-19 bez wskazywania u jakiego pracownika (znowy, w mniejszych firmach to może być fikcja i przedsiębiziąć wszelkie niezbędne kroki aby zabezpieczyć pracowników i kontrahentów przed negatywnymi konsekwencjami a także stosowaś się do zaleceń stacji epidemiologicznej.     

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

Praca zdalna nieuchronnie wiąże się z koniecznością organizowania lub uczestniczenia w spotkaniach prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji. Oznacza to, że w trakcie jej trwania będą przetwarzane dane osobowe uczestników. 

 

CZYTAJ DALEJ