Blog

Od poniedziałku 26.10.2020 większość dzieci przejdzie na pracę zdalną. O to oznacza, że i szkoły, co jest istotną tej kwestii, rozpoczną nauczanie z wykorzystaniem narzędzi on line - MS Teams, Google Scholar (meets) czy innych. 

Czy prowadzenie zdalne zajęć wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych?

Co powinna zrobić szkoła chcąc prowadzić zajęcia zdalne?

Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku przetwarzania danych osobowych na prywatnym sprzęcie komputera?

 

CZYTAJ DALEJ

Praca zdalna nieuchronnie wiąże się z koniecznością organizowania lub uczestniczenia w spotkaniach prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji. Oznacza to, że w trakcie jej trwania będą przetwarzane dane osobowe uczestników. 

 

CZYTAJ DALEJ

Fundamentalnym obowiązkiem administratora danych jest rzetelne informowanie osoby, której dane dotyczą o tym w jaki sposób będą przetwarzane jej dane osobowe.

Można powiedzieć, że nie poinformowanie osoby, której dane będą (lub są) przetwarzane, co do zasady bo są od tego wyjątki, uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych a w przypadku niespełnienie przez administratora obowiązku informacyjnego może zostać nałożona na niego kara finsansowa. Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO wobec osoby fizycznej wynika z art. 13 i art. 14 RODO a także, o czym warto pamiętać, pewne wskazówki wynikają także z tzw. motywów, w szczególności w motywach 60-74.

CZYTAJ DALEJ