Blog

Przetwarzanie wizerunku osoby fizycznej wymaga jej zgody. Wizerunek jets daną osobową w rozumieniu RODO. Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej i to bez względu na to czy jej identyfikacja może nastąpić w sposób pośredni czy bezpośredni. Wizerunek stanowi niewątpliwie daną osobową i w związku z tym podlegać będzie ochronie. 

 

CZYTAJ DALEJ

Od poniedziałku 26.10.2020 większość dzieci przejdzie na pracę zdalną. O to oznacza, że i szkoły, co jest istotną tej kwestii, rozpoczną nauczanie z wykorzystaniem narzędzi on line - MS Teams, Google Scholar (meets) czy innych. 

Czy prowadzenie zdalne zajęć wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych?

Co powinna zrobić szkoła chcąc prowadzić zajęcia zdalne?

Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku przetwarzania danych osobowych na prywatnym sprzęcie komputera?

 

CZYTAJ DALEJ

Praca zdalna nieuchronnie wiąże się z koniecznością organizowania lub uczestniczenia w spotkaniach prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji. Oznacza to, że w trakcie jej trwania będą przetwarzane dane osobowe uczestników. 

 

CZYTAJ DALEJ