Blog

1 stycznia 2021 Wielka Brytania oficjalnie nie jest już członkiem Unii Europejskej. Jak pamiętamy od 1 stycznia 2021r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować RODO, a będą obowiązywać w nim odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. Jednak zgodnie z wynegocjonwaną w ostatnich dniach grudnia 2020r. umową strony zdecydowały się na wprowdzenie tzw. klauzuli pomostowej. Mimo zakończenie okresu przejściowego swobodny przepływ danych ma obowiązywać maksymalnie do 1 lipca 2021r. 

CZYTAJ DALEJ

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu kolejnej kary finansowej. Tym razem ukarane zostało Towarzystwo Ubezpiczeń i Reasekuracji Warta S.A., na które organ nałożył 85 588zł kary. Według organu ubezpieczyciel nie dokonał zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki. 

 

CZYTAJ DALEJ

Od 1 stycznia 2021r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować RODO, a będą obowiązywać w nim odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. Oznacza to, że od pierwszego stycznia każde przekazywanie danych osobowych między EU a Zjednoczonym Królestwem będzie stanowić przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego i w związku z tym będzie podlegać przepisom rozdziału V RODO.

 

CZYTAJ DALEJ