Blog

Przyzwyczailiśmy się do tego, że większość spotkań, konferencji czy szkoleń odbywa się w formie video. W tej formie prowadzone są także coraz częściej bardziej sformalizowane czynności takie jak wybory władz niektórych samorządów, walne zgromadzenia wspólników czy wreszcie egzaminy. Tym razem spojrzymy na nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobwoych karę obejmującą m.in. zabezpieczenie materiałów video z przeprowadzonego przez Śląski Uniwersytet Medyczny egzaminu. 

CZYTAJ DALEJ

Wyrok Schrems II wydany przez Trubunał Sprawiedliwości UE w dniu 16 lipca 2020r. jest rozstrzygnięciem, którego skutkiem jest zmiana zasad transferu danych osobowych do USA. I aby być bardziej dosadnym, zmiana ta polega na bardzo dużym utrudnieniu tego transferu z uwagi na rozstrzygnięcie TSUE. 

Wyrok w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Irealnd Ltd nie pozostawia wątpliwości, że Unii zależy na wysokich standardach ochrony danych osobowych w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do państw trzecich. 

 

CZYTAJ DALEJ

Spora grupa administratorów zwykła przerzucać na Inspektora Ochrony Danych zadania, których on nie powienien wykonywać.

Jakie zadania ma zatem IOD?

Odpowiedź na to pytania znajdziemy bezpośrednio w RODO, w szczególności w art. 38 i 39 RODO. Trzeba w tym miejscu dodać, że aby dobrze zrozumiec jaką rolę pełni Inspektor Ochrony Danych trzeba nie tylko zapoznac się z art. 38 i art. 39 RODO ale także spojrzeć na sekcję 4 RODO odnoszącą się do Inspektora Ochrony Danych (art. 37 - 39). Ponadto niektóre inne zadania i obowiązki IOD umieszczono w innych artykułach RODO, jak choćby art. 35, który kreuje funkcję konsultacyjną IOD dla administratora w zakresie sporządzania oceny skutów dla ochrony danych. 

 

CZYTAJ DALEJ