Blog

Spora grupa administratorów zwykła przerzucać na Inspektora Ochrony Danych zadania, których on nie powienien wykonywać.

Jakie zadania ma zatem IOD?

Odpowiedź na to pytania znajdziemy bezpośrednio w RODO, w szczególności w art. 38 i 39 RODO. Trzeba w tym miejscu dodać, że aby dobrze zrozumiec jaką rolę pełni Inspektor Ochrony Danych trzeba nie tylko zapoznac się z art. 38 i art. 39 RODO ale także spojrzeć na sekcję 4 RODO odnoszącą się do Inspektora Ochrony Danych (art. 37 - 39). Ponadto niektóre inne zadania i obowiązki IOD umieszczono w innych artykułach RODO, jak choćby art. 35, który kreuje funkcję konsultacyjną IOD dla administratora w zakresie sporządzania oceny skutów dla ochrony danych. 

 

CZYTAJ DALEJ

1 stycznia 2021 Wielka Brytania oficjalnie nie jest już członkiem Unii Europejskej. Jak pamiętamy od 1 stycznia 2021r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować RODO, a będą obowiązywać w nim odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. Jednak zgodnie z wynegocjonwaną w ostatnich dniach grudnia 2020r. umową strony zdecydowały się na wprowdzenie tzw. klauzuli pomostowej. Mimo zakończenie okresu przejściowego swobodny przepływ danych ma obowiązywać maksymalnie do 1 lipca 2021r. 

CZYTAJ DALEJ

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu kolejnej kary finansowej. Tym razem ukarane zostało Towarzystwo Ubezpiczeń i Reasekuracji Warta S.A., na które organ nałożył 85 588zł kary. Według organu ubezpieczyciel nie dokonał zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki. 

 

CZYTAJ DALEJ