Blog

Kolejny już raz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skorzystał ze swoich uprawnień i nałożył karę administracyjną, tym razem 12 000zł na spółkę, która nie chciała współpracować. Wniosek jest jeden. Administratorzy nie unikną kary a chowanie głowy w piasek nie jest też dobrą metodą. Zgodnie z art. 58 RODO organ nadzorczy ma wprost nadanie określone uprawnienia, których naruszenie przez Administratorów danych może skutkować nałożeniem kary finansowej. 

CZYTAJ DALEJ

Przyzwyczailiśmy się do tego, że większość spotkań, konferencji czy szkoleń odbywa się w formie video. W tej formie prowadzone są także coraz częściej bardziej sformalizowane czynności takie jak wybory władz niektórych samorządów, walne zgromadzenia wspólników czy wreszcie egzaminy. Tym razem spojrzymy na nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobwoych karę obejmującą m.in. zabezpieczenie materiałów video z przeprowadzonego przez Śląski Uniwersytet Medyczny egzaminu. 

CZYTAJ DALEJ

Wyrok Schrems II wydany przez Trubunał Sprawiedliwości UE w dniu 16 lipca 2020r. jest rozstrzygnięciem, którego skutkiem jest zmiana zasad transferu danych osobowych do USA. I aby być bardziej dosadnym, zmiana ta polega na bardzo dużym utrudnieniu tego transferu z uwagi na rozstrzygnięcie TSUE. 

Wyrok w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Irealnd Ltd nie pozostawia wątpliwości, że Unii zależy na wysokich standardach ochrony danych osobowych w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do państw trzecich. 

 

CZYTAJ DALEJ