Blog

Jak donoszą media ZUS wysłał rozliczenia roczne PIT 11 do osób pobierajacych w 2020r. świadczenie na niewłaściwe, tzn nieaktualne adresy tych osób a tym samym oznacza to, że dane te trafiły do niewłaściwych adresatów. Wiadomym jest, że formularz PIT 11 jest dokumentem zawierającym wszystkie kluczowe dane dotyczące osoby fizycznej, w tym jej numer PESEL

CZYTAJ DALEJ

Nie da się ukryć, że większość stron internetowych udostępnia różne formy kontaktu z właścicielem serwisu. Oczywiście, poza wskazaniem adresu pocztowego, numeru telefonu czy adresu poczty email często praktykowanym sposobem na umożliwienie kontaktu osobie zainteresowanej formularza kontaktowego. Jak dobrze opracować i wdrożyć formularz kontaktowy zgodny z RODO? 

CZYTAJ DALEJ

Organ nadzorczy może orzec cały szereg zaleceń wobec administratora danych. Wśród nich znajduje się między innymi możliwość nakazania administratorowi zawiadomienia osób, której dane dotyczą, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowychy. Uprawnienia te płyną bezpośrednio z art. 58 RODO, który prezentuje uprawnienia organu nadzorczego wobec administratorów i podmiotów przetwarzających. 

CZYTAJ DALEJ