Blog

Organ nadzorczy może orzec cały szereg zaleceń wobec administratora danych. Wśród nich znajduje się między innymi możliwość nakazania administratorowi zawiadomienia osób, której dane dotyczą, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowychy. Uprawnienia te płyną bezpośrednio z art. 58 RODO, który prezentuje uprawnienia organu nadzorczego wobec administratorów i podmiotów przetwarzających. 

CZYTAJ DALEJ

Bardzo często spotykamy się w praktyce z sytuacją, w której administrator, głównie przedsiębiorca, nie realizuje obowiązków informacyjnych albo realizuje jest w sposób nieprawidłowy. Nieprawidłowości te dotyczą albo tego, że przedsiębiorca nie realizuje obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od tej osoby albo sytuacji, w której pomiędzy stronami zawieranej umowy nie uregulowano wzajemnych praw i obowiązków wynikających z art. 14 RODO. 

CZYTAJ DALEJ

Pojawił się jednen z pierwszych, o ile nie pierwszy, wyrok w sprawie przyznania odszkodowania za naruszenie RODO. Kwota jest symboliczna bo zaledwie 1 500zł ale kto wie, czy wyrok ten nie przeciera szlaków dla innych chcących szukąć naprawianie szkody bezpośrednio z RODO. Wyrok, o którym mowa został wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie 6 sierpnia 2020r. (sygn.akt XXV C 2596/19). Źródłem naruszenia danych osobowych powoda było udostępnienie zbyt dużej ilości właścicial polisy OC osobie poszkodowanej w wypadku. 

CZYTAJ DALEJ