Blog

27 czerwca br. weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich – a więc poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto pamiętać, że tworzą go wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a ponadto Liechtenstein, Norwegia i Islandia. W każdym razie w momencie, gdy ma dojść do przekazania danych do tych państw, stosowanie klauzul umownych – oczywiście łącznie z innymi, niezbędnymi środkami – jest najlepszym sposobem na zapewnienie zgodności tej operacji z prawem. 

CZYTAJ DALEJ

W tym wpisie zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy numery tablic rejestracyjnych są danymi osobowymi w myśl Rozporządzenia RODO. Orzecznictwo coraz śmielej stosuje, i interpretuje, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zajmując się już kolejny raz kwestię tego, czy numery tablic rejestracyjnych pojazdów są objęte ochroną.

CZYTAJ DALEJ

Korzystanie z usług firm kurierskich nie jest dzisiaj niczym nadzwyczajnym – wręcz przeciwnie, śmiało można powiedzieć, że to codzienność zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Jednak współpraca z tego rodzaju podmiotami – zwłaszcza dla prowadzących działalność gospodarczą związaną z przetwarzaniem danych osobowych – wiąże się z szeregiem obowiązków, których niedopełnienie może skutkować poważnymi sankcjami. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest kara, jaką niedawno Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył na Polsat. Co więc zrobić, aby uniknąć kłopotów i odpowiedzialności prawnej?

CZYTAJ DALEJ