Blog

Niechciane telefony – zwłaszcza z różnego rodzaju ofertami – to prawdziwa zmora dla wielu użytkowników. Dlatego numer telefonu powinien pozostawać pod ochroną, tak aby dostęp do niego mieli jedyni ci, którym użytkownik – w takiej bądź innej formie – go przekazał. Tymczasem okazuje się, że w praktyce taka ochrona nie jest prosta. Problemem pozostaje także odpowiedź na pytanie na jakich zasadach prawnych powinna ona następować. Przykładowo ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że numer telefonu komórkowego nie należy do kategorii danych osobowych. Tym samym nie mają do niego zastosowania chociażby unormowania RODO. Czy jego takie stanowisko jest słuszne?

CZYTAJ DALEJ

Jak podaje prasa luksemburski urząd ochrony danych osobowych nałożył na AMAZON rekordową karę finansową w wysokości 746 mln euro za naruszenie unijnych zasad ochrony danych osobowych. O tym, że kary mogą być surowę wszyscy wiedzą ale żeby aż tak - to pewna nowość. 

CZYTAJ DALEJ

27 czerwca br. weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich – a więc poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto pamiętać, że tworzą go wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a ponadto Liechtenstein, Norwegia i Islandia. W każdym razie w momencie, gdy ma dojść do przekazania danych do tych państw, stosowanie klauzul umownych – oczywiście łącznie z innymi, niezbędnymi środkami – jest najlepszym sposobem na zapewnienie zgodności tej operacji z prawem. 

CZYTAJ DALEJ